LASTEAIAST

Ajalugu

1981 a. avati Paikusel koostöös tolleaegse Pärnu EPT,   Sindi sovhoosi ja EKK nr. 2 Pärnu MEK-i ehitamisel 140-kohaline 6-rühmaline lasteaed. Samal aastal korraldatud konkursi tulemusena sai lasteaed endale Mesimummi nime. 1989 a. alustas tööd 5 lasteaiarühma ja Sindi Keskkooli I klass, 1990 a. alustas tööd 6 lasteaiarühma. 1991- toimus lasteaia üleminek Pärnu EPT-lt Paikuse Külanõukogu käsutusse. 1993 a.  alustas laste vähesuse tõttu tööd vaid 3 rühma. Aastatel 1994-1996 töötas Paikuse lasteaias lisaks rühmadele Paikuse Algkooli 2 esimest klassi. 1994 aastal töötas 4 rühma ja Paikuse lasteaed Mesimumm´ist sai valla munitsipaallasteaed. Alates 1996. aastast on seoses laste arvu tõusuga toimunud rühmade avamine: esialgu 5 rühma, 2003. aastast on avatud 6 rühma. 2007 a. sügisel avati lasteaia juurdeehitus, mille käigus komplekteeriti õppeaasta jooksul veel neli rühma. 2010 a. sügise seisuga on lasteaias avatud 10 rühma. Lasteaial on lillenimelised rühmad: Päevalill, Sinilill, Saialill, Võilill, Meelespea, Kullerkupp, Nurmenukk, Rukkilill, Kelluke ja Karikakar. Õppetöö toimub kõikides rühmades eesti keeles. 31.augustil 2011 a. sai lasteaed endale lipu. 2019.a. 1.jaanuar ühinesid Paikuse Lasteaed Mesimumm ja Seljametsa Lasteaed üheks lasteaiaks kandes nimetust Paikuse Lasteaed. Alates ühinemisest on Paikuse Lasteaed 13 rühmaline lasteaed, millest 10 rühma asub Paikusel ja 3 rühma Seljametsas. Seljametsas asuvate rühmade nimed on Hiirekesed, Siilikesed ja Oravakesed.

Paikuse Lasteaed on soodsa arengukeskkonnaga lasteasutus, kus võimaldatakse individuaalsetele vajadustele ja eeldustele vastavat õpetust lapse kodukohas.

Paikuse Lasteaed on lapsest lähtuvate põhimõtete ja ideede järgi töötav lasteaed. Lapsest lähtumine tähendab lapse oma kultuuril, kogemustel ja tegevusel põhinevat õppimis- ja õpetamisprotsessi. Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Oluliseks märksõnaks lapsest lähtuvas õppes on õpetamine läbi positiivse eduelamuse, mis toimub läbi mängu.