PROJEKTID

ROHELINE KOOL

Projekti lühikirjeldus:

Roheline Kool ( Ecoschools global ) on ülemaailmne programm, milles osaleb koole/lasteaedasid 67 riigist.

Programmi eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.
Eestis juhib programmi Eesti Loodukaitse Selts alates 2016. aasta sügisest. Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige.
ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  MTÜga Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

VAATA meie lasteaia blogi siit:

Paikuse maja: http://paikuselasteaed.blogspot.com/2018/11/mis-on-roheline-kool.html 

Seljametsa maja: http://rohelineseljametsa.blogspot.com/

Programmist saab lähemalt lugeda siit: http://www.ecoschools.global/

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.

ALUSHARIDUSE MITMEKESISTAMINE DIGITAALSE ÕPPEVARA TOEL

Projekti eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide
elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel,
õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusel
vastavaks.
Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.
Projekti kestvus 26.09.2022-31.05.2023
Soetatud seadmed: TTS robotkilpkonn, Makeblock mTiny robot, Dash robot, Dash
robootikakomplekt, Tale Bot.
 
Projekti maksumus: Projekti abikõlblik kogukulu on 2 537,81 eurot.
Toetuse summa: 2 157,13€