PROJEKTID

Projekti lühikirjeldus:

Roheline Kool ( Ecoschools global ) on ülemaailmne programm, milles osaleb koole/lasteaedasid 67 riigist.

Programmi eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.
Eestis juhib programmi Eesti Loodukaitse Selts alates 2016. aasta sügisest. Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige.
ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  MTÜga Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

VAATA meie lasteaia blogi siit:

Paikuse maja:

http://paikuselasteaed.blogspot.com/2018/11/mis-on-roheline-kool.html 

Seljametsa maja:

http://rohelineseljametsa.blogspot.com/

Programmist saab lähemalt lugeda siit:

http://www.ecoschools.global/

https://www.tallinn.ee/KESKKOND/ROHELINE-KOOL-3

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.

PAIKUSE VALLA TUNNUSÜRITUSTE SARI 01. JUULI 2017 – 30. JUUNI 2019

2017.aasta kevadel esitas Paikuse vallavalitsus Rohelise Jõemaa koostöögrupi Eesti Leaderi meetmesse /Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng, Piirkonna eripära rõhutavad tunnusüritused/ ühisprojekti “Naabriga koos”.

 

Tegemist on Paikuse valla tunnusürituste sarjaga, mille raames arendatakse piirkonnas välja ning viiakse ellu omavalitsuse kohta toimivad ja omanäolised tunnusüritused, aitamaks kaasa kogukonna identiteedi kasvule.

 

 

01.juuli 2017 – 30.juuni 2019 kestva projekti „Naabriga koos” raames toimuvad erinevatel aastaaegadel traditsiooniks saanud erinevaid sihtgruppe kaasavad üritused:

 

– 2018. ja 2019.aaasta aprillis toimub üle-vallaline kevadmatk „Tunne koduvalda”

 

– 2017. ja 2018. aasta augustis toimub suvelõpu kogupereüritus „Tänapäeva muinaslugu” koos kontsertetendusega Paikuse alevis

 

– 2017. ja 2018.aasta augusti lõpus toimub uuenduslikuna „Lodja iidetuli” Reiu jõe suudme alas paikneval Kiviajakülas.

 

– 2017. ja 2018.aasta septembris/oktoobris toimub kogupereüritus P.Õ.M.M. –Paikuse Õhtune matkamäng

 

– 2017. ja 2018.aasta detsembris toimub Paikusel kogupereüritus „Jõulutunnel” 

 

 

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”  § 41 lg 1 ja 3, otsustas PRIA rahuldada ühisprojekti “Naabriga koos” toetuse taotluse ning toetada selle tegevusi 15 000.- euroga. Projekti kogumaksumus on 17 000.- euri, millest 2000.- euri katab Paikuse vald omafinantseeringuga.

 

 

Projektijuht: Marika Valter

 

 

Tel. +372 5665 7537