TERVIST EDENDAV LASTEAED

Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

TEL missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Lasteaias on loodud TEL (Tervist Edendav Lasteaed) töögrupp, kes käib koos kord kuus. Sinna kuuluvad liikumisõpetajad, tervishoiutöötaja ja teised tervisest lugupidavad töötajad, kes on soovinud TEL-i kuuluda, eesmärgiga edendada lasteaia terviseedendust.

TEL-i iga aastaseks ürituseks on südamenädala eestvedamine ja korraldamine. Sellel aastal 2017 septembris oli TEL-i poolt esmakordselt korraldav rahvusvaheline spordinädal.

Samuti on TEL ja terviserajad.ee koostöös loonud siseterviseraja Kärjerada.