VANEMATELE

INFO

 • Arusaamatuste korral lasteaia arvetega palume pöörduda Pärnu linna raamatupidamise teenistusse:
  Vanemraamatupidaja Aide Leppnurm (telefon: 5346 6161 ; 
  e -post: aide.leppnurm@parnu.ee )
 • Lapse puudumise korral palume võtta ühendust rühmaga, saates sõnumi ELIISi või helistades rühma (telefoni numbrid leiad kontaktide alt)
 • Lasteaia teenuse eest tasumine toimub arvete alusel eelneva kuu eest, arve esitatakse hiljemalt jooksva kuu 10-ks kuupäevaks e-postile. Arve tasutakse jooksva kuu 20-ks kuupäevaks, hilisem makse kajastub järgmise kuu arvel võlgnevusena.
 • Vajadusel palume küsida täiendavat infot rühma ja lasteaia kohta oma rühma valitud hoolekogu esindaja käest.
 • Rühmasisese infovahetuse toimumiseks palume veenduda kas teie kontaktid (e-posti aadress ja telefoni number) on lisatudsatud elasteaed ELIIS keskkonda.
 • Palume meelde tuletada lasteaia kodukord (leiad dokumentide alt).
 • Lapse lasteaia kohast ajutiseks loobumiseks palume pöörduda avaldusega direktori või sekretäri poole (avaldust esitada allkirjastatult e- posti teel või tuua lasteaeda kohapeale) (leiad avalduste alt).
 • Palume olla avatud koostööle, et hoida meie lasteaia terviseedenduslikku head mainet. Selleks palume sõlmida kokkulepped rühmas vanematega – “Meie lasteaias käib TERVE laps”, et tagada lapse tervist toetav keskkond tervele lapsele.
 • Erivajaduse ilmnemisel õppeaasta jooksul palume sellest teavitada erispetsialiste (tugiõpetaja, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja), tervisega seonduva erivajaduse korral pöörduda majandusjuhataja poole, kes täidab ka tervishoijutöötaja tööülesandeid.