HUVIRINGID

  • Paikuse Lasteaias registreerimine huviringidesse toimub iga õppeaasta septembrikuus. Info huviringide kohta on kättesaadav lasteaia kodulehelt või oma  rühma stendilt.
  • Huvialaringis osalejate arv sõltub korraldusest.
  • Osalemiseks huvialaringis palume lapsevanemal täita vastavasisuline avaldus. Huvialaringist loobumiseks on oluline esitada vastavasisuline avaldus vähemalt 1 kuu ette.
  • Huvialaringi kohatasu sisaldab juhendaja palka ja ringis kasutatavaid vahendeid.
  • Väljastpoolt lasteaeda korraldatud huviringide kuutasu on kehtestatud nende poolt väljatöötatud  lepingus.
  • Lapse ringist puududes kuu osalustasu ei muutu ( v.a. kui laps on puudunud haiguse tõttu kuu aega). 
  • Juhendaja puudumise tõttu ära jäänud tunni eest lapsevanem ei maksa (v.a. kui juhendaja leiab võimaluse samal kuul tunni järgi teha).

Esmaspäev

 

Teisipäev

 

Kolmapäev

 

Neljapäev


 

Reede